Testimonials van onze auteurs

Op deze pagina kun je de testimonials vinden van onze auteurs. Elke auteur heeft andere verwachtingen en wensen bij de totstandkoming van zijn of haar boek. Wij respecteren de wensen van auteurs en hebben. Als vanzelfsprekend hebben wij natuurlijk ook onze eigen visie op het uitgeven van boeken. De keuze voor een uitgever is een heel belangrijke voor een auteur. Hieronder delen onze auteurs hoe ze de aanpak en begeleiding bij Uitgeverij Bewust Zijn hebben ervaren. Deze testimonials betekenen veel voor ons. Een auteur heeft een uitgever nodig, maar een uitgever kan niet zonder tevreden auteurs.

Eric Schneider

Eric SchneiderUitgeverij Bewust Zijn is waar je als schrijver over bewustzijn en ontwikkeling thuiskomt. Onafgezien van de materiële aspecten van het uitgeven – die trouwens op een uitmuntende wijze worden begeleid en afgewerkt – hebben we hier te maken met een uitgever die begrijpt wat hij uitgeeft. Begrijpen op het diepere niveau van het besef van wat het betekent door een fundamentele ontwikkeling en transformatie te gaan, dat te demonstreren en dat vol te houden, met ander woorden: voor te leven dat zelftransformatie nooit stopt!

Daardoor kan Frank als uitgever de juiste raad en advies geven over hoe de inhoud zodanig vorm te geven, zodat die bij de auteur overkomt zoals bedoeld. Deze kwaliteit is in mijn ervaring niet vanzelfsprekend. Uitgeverij ‘Bewust Zijn’ geeft niet alleen boeken uit óver bewustzijn, maar is een uitgever mét bewustzijn, wat een unieke dimensie toevoegt. Het is een dimensie die het uitgeven en het samenwerken daarin in al zijn aspecten op een hoger niveau tilt. Een plezier om samen met ‘Bewust Zijn’ in zee te gaan.

Bonnie Bessem

Bonnie BessemHet is wonderlijk hoe de dingen in je leven worden gestuurd en de juiste mensen op je pad verschijnen. Nadat ik mijn manuscript ‘Onderweg naar verlichting’ af had, heb ik het verzonden naar verschillende uitgevers. In mijn hart hoopte ik op een uitgever die verstand heeft waar ik over schrijf én aandacht heeft voor het manuscript. Frank kwam ik tegen via het internet. Ik heb hem direct gemaild om te vragen of ik het manuscript kon toesturen. Binnen een paar dagen reageerde hij heel positief. Zijn begeleiding is uitermate professioneel, evenals zijn redigeerkwaliteiten. Ik vind dat mijn boek veel mooier is geworden na zijn vragen, opmerkingen en veranderingen.

Wat ik mooi vind, is dat hij niet het boek verandert en zijn eigen stempel er op wil zetten, maar het in de lijn van de schrijver het boek mooier maakt. Ook de layout en opmaak is met precisie en aandacht tot stand gekomen. Maar niet voordat zorgvuldig naar mijn eigen wensen werd gevraagd, en ook naar hoe ik ben. Wat voor mij goed voelt, is dat niet alleen de kosten, maar ook de opbrengsten gedeeld worden (50%). Bij veel uitgevers krijg je als schrijver maximaal 10%. Het is een keuze die je kunt maken als schrijver: of een hele grote uitgever die ook een groot reclameapparaat heeft, of een iets kleinere met aandacht waarbij ook het financiële gedeelte klopt. Ik kan alleen maar hopen dat Uitgeverij Bewust Zijn groeit en groeit. Het werkt mee aan het brengen van kennis en licht naar deze wereld.

Mario Borzić

Mario BorzicIk kwam enkele jaren geleden met Frank in contact via een wederzijdse vriend. We bleken al snel een klik te hebben waar het waarheidsvinding betreft. In die tijd schreef ik aan mijn eerste boek ‘Uit ‘t hart’. Enkele maanden later, vlak voor de zomervakantie kreeg ik een telefoontje van Frank. “Zeg, heb jij dat manuscript nog liggen waarvan je zo nu en dan al wat teksten aan mij doorstuurde?”. Frank stond op het punt naar het zonnige Zuid-Frankrijk af te reizen en wilde wat leesvoer hebben. Na enig gezoek, zond ik ‘uit ‘t hart’ naar hem toe. Frank wachtte niet op het einde van zijn vakantie om met feedback te komen: “Dit wil ik uitgeven, man…” Dat was het begin van een mooie samenwerking. De relatie tussen mij en Frank is gebaseerd op openheid en eerlijkheid. Dit is zeer waardevol, omdat met Frank alles bespreekbaar is. Hij is een echte perfectionist die gedreven wordt door zijn passie: mensen op een concrete wijze kennis laten maken met zin en zingeving. Hierbij zijn zijn zakelijk instinct, netwerk en professionaliteit waardevolle steunpilaren, zeker voor een beginnend auteur als mijzelf.

Bij de totstandkoming van mijn twee boeken heeft Frank mij actief betrokken bij het hele proces. Hij draagt zijn visie aan, maar dringt haar niet op; hij legt zijn ideeën voor, onderbouwt deze met argumenten, maar blijft tegelijkertijd openstaan voor de wensen van de schrijver. Hierdoor is hij een zeer prettig mens om mee samen te werken, en staat hij garant voor kwaliteit. Door bovenstaande is het meer dan mijn uitgever geworden; ik noem hem nu ‘vriend’…

Willemijn Bessem

Willemijn BessemMijn verwachtingen of hoop wat betreft mijn uitgever waren ten eerste een persoon die enthousiast is over het boek en genoeg tijd en ruimte heeft om mee te denken over de talloze mogelijkheden wat betreft de tekst, layout, druk, verspreiding en marketing. Het feit dat Frank de tijd neemt gaf veel plezier en soepelheid in de vele beslissingen die je toch samen tegen komt wanneer je een boek uitgeeft. Daarnaast toont Frank een groot respect voor je eigen schrijfstijl en layout wensen terwijl dat hem er niet van weerhoudt ook zijn eigen positieve suggesties in te blijven brengen wanneer dat nodig is.

Tijdens het redigeren is Frank heel nauwkeurig en prettig in de samenwerking. Het overleg over kosten, layout en druk mogelijkheden zijn open en helder waardoor het makkelijk was tot beslissingen te komen. De kwaliteit van het boek is uiteindelijk precies zoals wij ook hadden gewenst. Van daaruit zijn we samen op ieder zijn eigen terrein verder gegaan met de mogelijkheden om het boek onder de aandacht te brengen via magazine interviews of via de verschillende multimedia methoden waarin Frank nogal vooruitstrevend is. Frank ervaar ik als een betrokken en toegewijde uitgever waar je je als schrijver veilig kan voelen wat betreft je eigen manier van schrijven en wensen. Je kan er daarnaast van op aan dat Frank mee blijft gaan met de tijd wat betreft nieuwe ontwikkelingen op uitgeversgebied zodat hij zijn schrijvers kan blijven dienen.

Aart van Wijk

Aart van WijkFrank is een betrokken, creatieve en empathische uitgever. Betrokken bij mij als schrijver, creatief qua uitgeven en marketing, en empathisch qua communicatie en het nakomen van afspraken. Toen ik een paar uitgeverijen voor mijn dichtbundel had benaderd, reageerde Frank als eerste. Binnen een paar dagen belden we, en nadat ik hem enkele gedichten had toegezonden, reageerde hij alweer snel en adequaat.

Ook tijdens het afronden van de bundel verzaakte Frank nooit, ondanks de drukte in zijn (werkende) leven. Hij is een harde en noeste werker, die streeft naar topkwaliteit, maar hij verliest nooit de menselijke maat en de onderlinge communicatie uit het oog. Dus boven alles is Frank gewoon een heel fijn en mooi mens waar je als schrijver graag mee wilt samenwerken.

Willem Melles

Willem MellesBeste Frank,
Jij maakte al direct een diepe indruk op me, omdat je, op onze vraag of je Willem’s manuscript met voorrang zou willen lezen vanwege zijn terminale ziekte, hiertoe direct bereid was. De medemenselijkheid is in de huidige maatschappij vaak ver te zoeken, maar jij toonde hiermee aan van een ander kaliber te zijn. Je bent dus niet iemand van het meer geijkte soort, geen ‘platlander’, zoals Willem dat placht te noemen; je bent origineel, geïnspireerd, eerlijk, enthousiast, empatisch en een man van de verbinding. Dit laatste blijkt onder meer uit het feit dat je ons al heel snel na onze eerste telefonische kennismaking kwam opzoeken in Laren; je wilde ons graag persoonlijk leren kennen, met ons in verbinding treden.

Bovendien zaten we wat onze ideeën en meningen betreft vanaf het begin op dezelfde golflengte. Dat was een verademing! Wat ik hierbij vooral mooi vind, is dat je, voordat je een beslissing nam, altijd eerst trachtte in te voelen wat Willem (die inmiddels overleden was) gewild zou hebben en wat zijn bedoeling was met bijvoorbeeld een bepaald woord of een bepaalde passage. Je betuigde hem hiermee respect. Ook heb ik steeds het gevoel gehad dat Willem’s boek het enige boek was waaraan je werkte – al wist ik natuurlijk wel beter -, zoveel betrokkenheid ervoer ik van jouw kant. Jij hebt hart voor de zaak. Ik kan nog wel meer positieve punten naar voren brengen, maar dat hebben de andere auteurs vóór mij al gedaan, en ik wil niet in herhalingen vervallen. Kortom, ik ben vol lof over jou en je Uitgeverij! Heel veel dank voor de fantastische samenwerking,

Joke Melles
Laren, november 2016

Alexander den Heijer

auteur Alexander van den Heijer

Anne van het hart

Als beginnend auteur is alles nieuw voor je. Het is fijn als je dan samenwerkt met een uitgever die met je mee kan denken. Frank van uitgeverij Bewust Zijn doet dat. Hij denkt met je mee, zonder je daarmee in je (schrijvers) vrijheid te beperken. Hij helpt je op die manier om het beste uit jezelf en uit je boek te halen. Hij staat zelf ook altijd open voor feedback, en gaat daar dan ook mee aan de slag. Dat is prettig. Aan het ontwerp van het boek wordt ook veel zorg besteed, zodat het eindresultaat een boek is dat er mooi, verzorgd en uitnodigend uitziet.