Manuscripten

Je droomt er waarschijnlijk van om jouw boek bij de boekhandel en bol.com te zien. Wij bieden zowel bekende als onbekende schrijvers een kans om hun manuscript uit te geven tot een mooi en professioneel boek. Wij zijn altijd geïnteresseerd in oorspronkelijk werk met nieuwe invalshoeken en onderwerpen. Uiteraard moet het wel passen binnen onze aandachtsgebieden: spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

Stuur ons je manuscript toe als je denkt dat onze uitgeverij het meest geschikt is om jouw werk uit te geven. Hoe je erachter komt of dat zo is? Bijvoorbeeld door eerst onze bestaande uitgaven te bekijken. Dat geeft je een goede indruk van wat voor boeken wij uitgeven. Nog steeds positief? Zet dan de volgende stap…

Hoe jouw manuscript aan te bieden

Wij zijn dus de aangewezen partij voor jouw manuscript. Om de kans op afwijzing te verkleinen, geven we hierbij nog enige richtlijnen aan je mee. Sommige auteurs hebben hulp nodig om een idee uit te werken tot een manuscript dat kan worden uitgegeven. Wij zijn echter een uitgever van bescheiden omvang. Dit maakt dat wij te weinig tijd hebben om jou te begeleiden bij de totstandkoming van jouw manuscript. Wanneer wij na onze beoordeling besluiten tot uitgeven, besteden wij wel heel veel tijd aan het redigeren van jouw tekst.

Jouw manuscript moet volledig uitgewerkt zijn. Omdat wij heel veel manuscripten ter beoordeling ontvangen, is het meerdere malen lezen van versies van manuscripten voor ons niet efficiënt. Wij nemen daarom geen fragmenten in behandeling of manuscripten die nog niet af zijn. Delen van manuscripten geven soms een vertekend beeld. Zorg er dus voor dat jouw manuscript volledig is en er verzorgd uitziet. Let op spelling, grammatica en interpunctie. Gebruik bij dialogen enkele aanhalingstekens. Gebruik voor aanhalingen binnen gesproken tekst altijd dubbele aanhalingstekens. Laat, voordat je het naar ons opstuurt, minimaal drie mensen naar je manuscript kijken. Bij voorkeur mensen die je minder goed kent. Familie en vrienden zijn niet altijd even kritisch en vinden het al snel ‘goed’. Sta open voor feedback.

Als je op basis van bovenstaande vindt dat jouw manuscript gereed is, dan kun je het per email aan ons aanbieden. Manuscripten op papier nemen wij niet in behandeling. Jouw email aan ons dient het volgende te bevatten:

 • Wat is de titel (en ondertitel) van jouw boek?
 • Wat maakt dat je dit boek hebt geschreven? Welk doel beoog je met de inhoud van jouw boek?
 • Heb je een specifieke doelgroep op het oog?
 • Geef in een paar alinea’s aan waarom jouw boek zich inhoudelijk onderscheidt van onze uitgaven (en die van anderen in de gegeven context). Wat maakt jouw manuscript uniek?
 • Wat maakt dat je voor ons kiest? Er zijn heel veel uitgeverijen in Nederland en Vlaanderen. Wat maakt dat je jouw manuscript naar ons stuurt? Waarom wil je ons als uitgeverij?

Wij willen meer van jou weten. Wie ben jij? Wat voor werk doe je? Wat zijn jouw ambities en passies? Is dit bijvoorbeeld je eerste boek of heb je al eens een boek geschreven? Sluit een korte biografie bij met jouw geboortedatum en enige achtergrondinformatie.

Bevat jouw boek illustraties? Geef aan of deze nog gemaakt moeten worden of dat je al schetsen of ideeën hebt.

Het insturen van een manuscript heeft alleen zin als je wilt meewerken aan de promotie en marketing van jouw boek. We verwachten van jou dat je tijd maakt voor het geven van interviews, lezingen, activiteiten op sociale media, content aanleveren voor onze website, enzovoort. Hoe ziet jouw netwerk eruit? Dit is relevant in verband met de mogelijkheden van de promotie. Heb je bijvoorbeeld een eigen website? Ben je actief op social media? Blog je of onderneem je andere activiteiten die relevant zijn in dit kader?

Sluit af met je naam, emailadres, telefoonnummer en een overzicht met jouw website(s) en eventuele social media accounts.

Heb je bovenstaande goed doorgenomen? Je kunt je manuscript als bijlage bij een e-mail in Word of Pdf toesturen naar info@uitgeverijbewust-zijn.nl

Stuur ook (schetsen van) eventuele illustraties mee als aparte bijlage. Je krijgt een ontvangstbevestiging wanneer we het manuscript hebben ontvangen. Wat volgt is de beoordeling. Benieuwd naar de criteria die wij hanteren?

Hoe wij jouw manuscript beoordelen

De inhoud van een boek van Uitgeverij Bewust Zijn kenmerkt zich door een originele invalshoek met een eigen en toegankelijke stijl. Een boek heeft voor ons vooral meerwaarde als spiritualiteit, bewustwording of persoonlijke ontwikkeling wordt belicht vanuit een nieuw perspectief.

Onze redacteuren beoordelen de inhoud van jouw manuscript. Een indruk vormen van de potentie van een manuscript is grotendeels een subjectief beoordelingsproces. Een boek beoordelen is natuurlijk geen wiskundesom. Daarom is het lastig op voorhand exact aan te geven wanneer wij een manuscript geschikt vinden voor ons. Bij het beoordelen van jouw manuscript stellen we ons in ieder geval de volgende vragen:

 • is het manuscript volledig uitgewerkt?
 • in hoeverre past het boek naast andere uitgaven van ons?
 • hoe onderscheidt jouw boek zich van bestaande boeken op dit onderwerp?
 • is het slechts een ‘theoretisch’ boek of zit jouw persoonlijke ervaring ook in het boek?
 • wordt een nieuw perspectief geboden? Is het boek origineel? Voegt het boek iets toe?
 • heeft het boek onze lezers iets nieuws te bieden?
 • zal het boek ons boekenfonds versterken?
 • gaat het boek in op een interessant actueel thema?
 • zal het onze lezers inspireren? Hebben ze baat bij dit boek?
 • bevalt de schrijfstijl en sfeer ons?
 • is er een duidelijke doelgroep te definiëren?

De beoordeling van de redacteur wordt vervolgens besproken met de uitgever. Hoe lang het duurt voordat je reactie krijgt?

Hoe en wanneer jij feedback krijgt

Het wachten op onze beoordeling is altijd spannend voor een auteur. Wordt jouw manuscript uitgegeven of niet? Realiseer je dat wij jaarlijks veel manuscripten binnen krijgen. Er ligt continu een flink aantal manuscripten te wachten op beoordeling. Ook hebben we altijd al een aantal manuscripten in behandeling.

We streven er naar om binnen twee maanden na ontvangst tot een beoordeling te komen. Dit is ook afhankelijk van de drukte op de redactie. Soms zijn we nieuwe producties technisch aan het afronden of druk bezig nieuwe uitgaven in de markt te zetten. Dat heeft uiteraard onze hoogste prioriteit. Enkele maanden wachten lijkt lang, maar bij de meeste uitgeverijen worden dezelfde tijdlijnen gehanteerd. We vragen jouw geduld hiervoor.

Ons besluit om het al dan niet uit te geven sturen wij jou per e-mail. Ingeval we het niet uitgeven, wordt dit kort toegelicht. We kunnen helaas geen uitgebreide inhoudelijke beoordeling geven. Daarvoor is het aantal manuscripten dat wij beoordelen te groot. Dat maakt dat wij over een afwijzing niet verder van gedachten wisselen met de auteur. Ons besluit staat dan al vast.

Zoals eerder aangegeven, beoordelen wij jouw manuscript op basis van onze eigen criteria en maatstaven. Als wij het niet uitgeven, kan het best zijn dat het binnen het fonds van een andere uitgeverij past. Een afwijzing zegt dus niet altijd iets over de kwaliteit van het manuscript.

Is jouw manuscript een waardevolle aanvulling voor ons fonds? Dan begeleiden we je stap voor stap bij het uitgeefproces. Hieronder kun je een indruk krijgen hoe we verder samen optrekken.

Hoe wij samen jouw boek uitgeven

Boeken maken doen we samen. Ons uitgangspunt is een partnerschap. Voordat het boek in de boekhandel ligt zijn namelijk nog vele stappen te gaan. Je kunt rekenen op een professioneel team van redacteuren, ontwerpers, illustratoren, fotografen en drukkerijen. Eerst gaan onze redacteuren met het manuscript aan de slag. Correcties worden in overleg met jou uitgevoerd. Ondertussen werken we aan de boekcover, de omslagtekst, de opmaak voor het binnenwerk en bereiden we de promotie voor.

Als we besluiten jouw manuscript uit te geven, hebben we eerst een uitgebreide kennismaking waarin we alle stappen bespreken. We verkennen samen jouw wensen en de mogelijkheden. We vinden het van belang dat al jouw vragen beantwoord zijn. Alle afspraken die wij maken voor de totstandkoming, distributie en promotie van het boek leggen we vast in een contract. Als het contract is ondertekend, gaan we gezamenlijk aan de slag.

Heb je nog vragen? Kijk eerst nog even in de lijst met veelgestelde vragen. De kans is groot dat het antwoord op jouw vraag ertussen staat.