Mario Borzic

Aart van WijkGeboren uit Joegoslavische ouders in het Beverwijk van midden jaren ’70 groeide Mario op als jongen van de straat. Een jongen die zijn zachte, open karakter inruilde voor een robuust pantser om de dagelijkse uitdagingen van een achterstandswijk en complexe thuissituatie het hoofd te bieden.

Een gymnasiast die een drop-out werd. De straat had hem blijkbaar meer lessen te bieden dan de schoolboeken. Een topsporter die op het idiote af de grenzen van zijn kunnen verlegde met een drive die ontsproot uit een schreeuwende drang naar (vaderlijke) erkenning. Een zoeker naar zingeving die in de periferie van de maatschappij en zijn eigen geest woonde. Als zoon van een Kroatische vader en Servische moeder droeg de tragiek van de Joegoslavische burgeroorlog ook niet echt bij aan het tot stand komen van een stabiel fundament onder het toch al wispelturige puberbrein. De zich steeds maar opdringende vraag ‘wie ben ik?‘ verrees met de snelheid van de aantekeningen op zijn strafblad. Tot een bijzondere ervaring en daaropvolgende ontmoeting hem het Licht lieten zien. Maar zo makkelijk zouden oude patronen hem niet loslaten. Hij moest door vele diepe dalen en donkere nachten om zijn visie en hart te zuiveren van overbodige ballast.

Schrijven en doceren werden zijn passie. Het delen van zijn persoonlijke levenslessen de rode draad. Zijn leven is zijn boodschap, een weg vol pieken en dalen. Een epos vol herkenning en inspiratie. Een verhaal dat wacht om gedeeld te worden. Een verhaal dat je even stil doet staan om je vervolgens in beweging te zetten. De koers? Van overleven naar leven; van lijden naar leiden.

Mario Borzić is auteur van ‘Leven als dit‘ en ‘Uit ‘t Hart‘. Recent kwam zijn boek ‘Rauw‘ uit. Meer informatie over de activiteiten van Mario Borzic is te vinden op zijn website.