Sri Chinmoy

sri-chinmoySri Chinmoy Kumar Ghose werd in 1931 geboren in het kleine dorpje Shakpura in de Indiase provincie Oost-Bengalen (nu Bangladesh). Hij was de jongste van zeven kinderen. In 1944, na het overlijden van zijn beide ouders, verhuisde hij samen met zijn broers en zussen naar de Sri Aurobindo Ashram, een spirituele gemeenschap vlakbij Pondicherry in Zuid-India. Hij bad en mediteerde vele uren per dag en onderging vele diepe innerlijke ervaringen. In de ashram schreef hij zijn eerste gedichten, waarin hij zijn groeiende mystieke visie overbracht. Hij nam ook actief deel aan het ashramleven en was jarenlang atletiekkampioen in diverse onderdelen.

Gehoor gevend aan een innerlijke opdracht, kwam Sri Chinmoy in 1964 naar de Verenigde Staten om spirituele zoekers in de Westerse wereld van dienst te zijn. Gedurende de 43 jaar dat hij in het Westen woonde, raakte hij bekend als een spiritueel Meester van de hoogste graad, waarbij hij fungeerde als spiritueel leidsman voor duizenden leerlingen in meer dan 100 meditatiecentra wereldwijd.

Sri Chinmoy’s grenzeloze creativiteit kwam niet alleen tot uitdrukking in poëzie en andere vormen van literatuur, maar ook in muzikale composities en concerten, kunst en sport. In elk van deze gebieden streefde hij ernaar de ervaringen over te brengen die de essentie vormen van de spirituele reis: de zoektocht naar Waarheid en schoonheid, de worsteling van het overstijgen van beperkingen en de ecstatische eenwording van de menselijke ziel met het Goddelijke.

Sri Chinmoy ontving internationale erkenning als ‘student van vrede’ die op onnavolgbare wijze Oosterse spiritualiteit en Westers dynamisme wist te combineren. In 1970 begon hij op verzoek van de toenmalige Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties U Thant met het houden van wekelijkse vredesmeditaties voor gedelegeerden en stafleden op het VN hoofdkwartier, die tot op de dag van vandaag doorgaan. Hij gaf honderden vredesconcerten, altijd gratis toegankelijk, in grote en kleine concertzalen en andere locaties over de gehele wereld.

Hij richtte de Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run op, een tweejaarlijkse estafetteloop waarbij hardlopers een brandende vredesfakkel van hand tot hand doorgeven, waarbij ze de gehele wereld overreizen met de boodschap van universele eenheid. Hij richtte ook de Oneness-Heart Tears and Smiles op, een organisatie voor humanitaire hulpverlening die zich inzet voor de minder bedeelde leden van de wereldfamilie via het leveren van voedsel, onderwijs, medische verzorging en andere noodzakelijke ondersteuning. Onder de wereldleiders en andere bekenden die Sri Chinmoy als hun vriend beschouwden, bevonden zich President Mikhail Gorbachov, Moeder Teresa, President Nelson Mandela en Aartsbisschop Desmond Tutu.

Op 11 oktober 2007 trad Sri Chinmoy binnen in Mahasamadhi, het mystieke proces waarbij spirituele Meesters hun lichaam verlaten. Zijn spirituele, creatieve en humanitaire inspanningen worden wereldwijd voortgezet door zijn leerlingen, die meditatie beoefenen en ernaar streven om de wereld te dienen in overeenstemming met zijn tijdloze leerstellingen.

Van Sri Chinmoy is het boek Meditatie medio 2019 uitgegeven in de Nederlandse vertaling.

Meer informatie over Sri Chinmoy is te vinden op zijn website.