Mooji

Mooji (Anthony Paul Moo-Young) is een leerling van de grote advaita-meester Sri H.W.L. Poonja, of Papaji, zoals hij liefdevol wordt genoemd door zijn leerlingen. Mooji is geboren op 29 januari 1954 in Port Antonio, Jamaica. Hij verhuisde later naar Brixton in Londen, waar hij meer dan 40 jaar woonde. Mooji ontmoette een christelijke mysticus, die er de aanleiding van was dat Mooji ‘uit zijn leven wegliep’ – een uitdrukking die hij gebruikt om de diepgang van deze ontmoeting over te brengen. Er was niet langer een gevoel van persoonlijke autonomie. In zijn eigen woorden: “Ik voelde dat ik op schoot zat bij God. Een diepe vrede en vertrouwen in het Allerhoogste kwamen in mijn hart op en die zijn er gebleven tot de dag van vandaag.”

Geïntrigeerd door deze belangrijke verschuiving in perceptie en met de wens om volledig op te gaan in Waarheid, ontdekte Mooji de leringen van de grote Indiase heilige Sri Ramakrishna, wiens uitingen zijn hart diep tevreden stelden. Deze verbintenis deed hem naar India reizen, om daar, schijnbaar bij toeval, zijn levende Meester Papaji te ontmoeten. Daar, aan de voeten van Papaji, werd dat wat er nog over was van een functionerend ego geheel vernietigd.

Zoekers vanuit verschillende delen van de wereld herkenden Mooji’s uitstraling en begonnen hem te benaderen in hun zoektocht naar de directe ervaring van Waarheid. De kundigheid hen te begeleiden ontstond geheel vanzelf in hem. Hoewel Mooji’s tegenwoordigheid iets devotioneels uitstraalt, zijn de woorden die uit zijn wezen voortkomen van non-dualistische aard. Zijn begeleiding roept de liefde op voor het tijdloze Zelf dat we zijn, en de directe herkenning ervan. Mooji’s onophoudelijke verwijzingen naar Waarheid, door de methode van zelfonderzoek, vormen de essentie van zijn boeken.

Mooji wijdt zijn leven onvoorwaardelijk aan de roeping van het Hart. Het is dit wat Monte Sahaja deed ontstaan, een ashram en retraitecentrum dat in het zuiden van Portugal. Mooji is onder andere auteur van ‘Voor Ik Ben‘ en ‘Wit vuur‘. Meer informatie over de activiteiten van Mooji is te vinden op zijn website.