Willem Melles

Willem Herman Melles werd in 1928 geboren in het toen nog landelijke Gees, gemeente Oosterhesselen, in Drenthe, waar zijn vader gereformeerd predikant was. In 1930 verhuisde het gezin naar het Groningse Grijspkerk – vader Pieter Melles stamde uit een Gronings geslacht. Zijn leven lang ligt Willems hart in het ‘Grunninger’ landschap en ‘ien Stad’.

Na een vanwege de oorlog moeizame middelbare schoolperiode, behaalde hij het diploma Gymnasium alfa en trad vervolgens in zijn vaders voetsporen: hij koos voor de studie Theologie aan de VU te Amsterdam. Tevens studeerde hij Orgel en Kerkmuziek aan de Muziekschool met Vakopleiding, het huidige Conservatorium, te Zwolle en deed eindexamen bij Jaap Dragt. Na het behalen van het diploma doctoraal Theologie wijdde hij zich aan het predikantschap, achtereenvolgens in Wijhe, Kampen, Amstelveen/Buitenveldert en Bussum. Als gevolg van zijn echtscheiding en een nieuwe relatie werd hij in 1976 gedwongen het ambt van predikant neer te leggen, wat een zware wissel op hem trok. Reeds enige tijd daarvóór echter begonnen de van huis uit meegekregen religieuze opvattingen voor hem langzamerhand aan waarde in te boeten.

Na deze breuk in zijn leven volgde hij de opleiding tot Psycholoog/Psychotherapeut en voerde met zijn toenmalige partner jarenlang een eigen praktijk, waarbij hij zich nadrukkelijk afficheerde als Theoloog-Psychotherapeut. Sinds 2008 was hij gehuwd met Joke Melles-Aalberts. Over het verlies van zijn predikantschap zei hij later: ‘Ik voelde mij als een vogel van wie men de snavel heeft dichtgebonden’. Voor zijn echtgenote Joke was dit de aanleiding om te zeggen: ‘Ga dan schrijven!’ Haar oproep heeft geresulteerd in het boek ‘De Opheffing van de Hemel‘. Willem Melles is op 4 oktober 2016 overleden. Hij heeft de publicatie van zijn debuut helaas niet mogen meemaken.