Voorwaarden cadeaukaarten

Voorwaarden cadeaukaarten

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze cadeaukaartvoorwaarden van toepassing op door Uitgeverij Bewust Zijn uitgegeven cadeaukaarten. Door gebruik te maken van onze cadeaukaart aanvaard je deze cadeaukaartvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven. Wij hanteren de volgende voorwaarden voor cadeaukaarten:

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Uitgeverij Bewust Zijn uitgegeven cadeaukaarten die worden verkocht door Uitgeverij Bewust Zijn en door Uitgeverij Bewust Zijn aangewezen derde partijen.

terug naar boven

Artikel 2 – Unieke code

Iedere cadeaukaart is voorzien van een unieke code. Dit kan een combinatie van cijfers en/of letters zijn. Iedere cadeaukaart wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de cadeaukaart (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen codes van originele cadeaukaarten kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Uitgeverij Bewust Zijn te worden verstrekt. Uitgeverij Bewust Zijn behoudt zich het recht voor om een cadeaukaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaukaart en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaukaart bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Uitgverij Bewust Zijn te overleggen.

terug naar boven

Artikel 3 – Gebruik

Om een cadeaukaart te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “kortingsboncode” en vul je de exacte code in. Klik daarna op de knop ‘Kortingsbon’ toepassen.

terug naar boven

Artikel 4 – Geldigheidsduur

Iedere cadeaukaart is onbeperkt geldig.

terug naar boven

Artikel 5 – Inwisselbaarheid

Een cadeaukaart besteed je in één keer. Er wordt geen wisselgeld teruggegeven. Cadeaukaarten uitgegeven door Uitgeverij Bewust Zijn en/of door Uitgeverij Bewust Zijn aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.uitgeverijbewust-zijn.nl

terug naar boven

Artikel 6 – Openstaande bestellingen

Cadeaukaarten kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

terug naar boven

Artikel 7 – Inwisselbaarheid voor geld

Cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld.

terug naar boven

Artikel 8 – Verschilbedrag

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaukaart(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.

terug naar boven

Artikel 9 – Fraude

Het is niet toegestaan cadeaukaarten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaukaarten wordt ontzegd.

terug naar boven

Artikel 10 – Toepasbaarheid

Het is niet toegestaan cadeaukaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

terug naar boven

Artikel 11 – Geldigheidsduur voorwaarden

Deze cadeaukaartvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaukaartvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaukaart te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen cadeaukaarten gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaukaartvoorwaarden.

terug naar boven

Artikel 12 – Aantal cadeaukaarten per bestelling

Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan cadeaukaarten of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaukaarten inwisselen.

terug naar boven

Artikel 13 – Vragen

Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaukaarten of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice. Uitgeverij Bewust Zijn zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

terug naar boven